_494 |4:33|  

درخواست حذف این مطلب
مهمونی !!! ب هم به خوبی تموم شد ! دهنم جر خورد بس لبخند زورکی زدم ! مادر من مگه مجبوری این همه آدم دعوت میکنی؟عاره خُ! هما هم ماشین گرفت بلا !!! ه :)! صب باهم رفتیم واس شب لباسُ این قضایا.. خیییلییی رانندگیش .. چی بگم خُ:)) ! خیلی خندیدیم ^.^! :0 ! اووف ! همینو کم داشتیم ! بدبختی کم بود ، اضافه شد ! قدسیه رو میگم :| ! خیییلی بدِ کِ!خیییلی! ینی چی،خُ خدآ؟ :/ ! من نمیفهمم !! حالا من نگران نیسم بلایی سرش بیاد _چون یک در،هزار ک پسرِ کآری کنِ! مث آیدا ک بابا متین مثلا گفتِ

ادامه مطلب