240_  

درخواست حذف این مطلب
دلم قدم زدن هرشبی در !!! سرد زمستان را میخواهد.دلم یک شانه ی محکم میخواهد،که هر وقت احساس یأس ،تنهایی،درجازدگی،خستگی... !!! ،سرم را بذارم  و سکوت کنم...سکوت کنم...تازه گی ها کشف کرده ام که چقدر گذاشتنِ سرم روی شانه ای از نوع انسانی اش،آاااااآاااااااارامم میکند...خیلی آرام...مذکر و مونث ش مهم نیست اصلا!دلم خواهر میخواهد.خواهر میخواهد.خواهر میخواهد.هزاربار دیگر هم میگویم...خواهر میخواهد...نه از روی دلخوشی زیاد این را میگویم ونه از روی لوس بازی و لو

ادامه مطلب  

یک !!! یک کتاب  

درخواست حذف این مطلب
تفکر منطقی روش تعلیم و تربیت نویسنده: هنری گوردون هولفیش، فیلیپ اسمیت مترجم: علی شریعتمداری نشر: سمت تعداد صفحه: 284 نگارنده با ذکر عوامل موثر در تعلیم و تربیت، مقوله تشویق و تنبیه را بررسی می‌کند به نقش آن‌ها در فرآیند تعلیم و تربیت اشاره می‌نماید و بیشتر از دیدگاه تعالیم مذهبی، به ویژه دیدگاه قرآن و روایات اهل بیت، تشویق و تنبیه کودکان را ارزی کرده نکاتی در باب تعلیم و تربیت !!! ی مطرح می‌سازد. ادامه مطلب

ادامه مطلب